Till toppen

Testade broilerskockar och observerade Salmonella fall

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanFinland , Nederländerna , Belgien ,

Valda 0 Totalt 30

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

För mer detaljer se sidan 45 av European Food Safety Authority and European Centre for Disease Prevention and Control (EFSA and ECDC) The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2017, November 19, 2018. https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5500