Till toppen

De största naturenligt områden i världen

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanFinland , Bolivia , Brasilien ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Willer H & Lernoud J (2017) The world of organic agriculture statistics and emerging trends 2017,
Research Institute of Organic Agriculture FiBL and IFOAM – Organics International, s 87.