px.luke.fi-tietokantapalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Luonnonvarakeskuksen px.luke.fi-tietokantapalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita palvelun saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä PxWeb-tietokantojen verkkopalvelusta vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1) vain osittain. Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Verkkopalvelun saavutettavuutta on arvioitu itse.

Kaikkia nykyisen palvelun toimintoja ei saada saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi siirtymäajan päättymiseen 23.9.2020 mennessä. PxWeb-tietokantajärjestelmää kehitetään pohjoismaisten tilastovirastojen yhteistyönä. Järjestelmästä on julkaistu maaliskuussa 2020 versio, jossa on tehty parannuksia responsiivisuuteen, mobiilikäytettävyyteen ja hakutoimintoihin. Parhaillaan kehitetään järjestelmän uutta versiota, johon kehitetään parannuksia saavutettavuuspuutteisiin. Tämänhetkisen tiedon mukaan uusi versio julkaistaan vuoden 2020 loppupuolella.

Toimintoja, jotka eivät ole vielä täysin saavutettavia

Anna meille palautetta verkkopalvelun saavutettavuudesta

Jos huomaat verkkopalvelussamme saavutettavuusongelmia tai tarvitset sisältöä, jota et pysty saavutettavuuspuutteiden takia käyttämään, niin kerrothan niistä meille. Kaikki palaute on meille arvokasta. Lähetä saavutettavuutta koskeva palautteesi osoitteeseen kirjaamo@luke.fi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Saavutettavuuden valvonta

Jos et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Sivustolla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä, ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto

Tämä seloste on laadittu 17.4.2021