Till toppen

Korn, 2015-2022, Officiella sortförsök

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSAANA (kt) , HARBINGER (kt) , AUKUSTI (mt) (M) ,

Valda 0 Totalt 104

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSAANA (kt) , HARBINGER (kt) , AUKUSTI (mt) (M) ,

Valda 0 Totalt 104

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSkörd (kg/ha) , Växt-tid (dags) , Effektiv temperatursumma ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Storhet

Antal försök

Antalet försök, där resultatet är baserat på. Om det är fä försök, är resultatet inte exakt.

P-värdet

Statistisk signifikans för skillnaden mellan kontroll och testade sorter.
Om P<0.05 skillnaden är statistiskt signifikant.
Detta innebär att skillnaden inte orsakas av en slump.