Till toppen

Höstråg, 2015-2022, Officiella sortförsök

Välj variabler

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanREETTA , EVOLO , KWS TAYO ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanREETTA , EVOLO , KWS TAYO ,

Valda 0 Totalt 19

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanSkörd (kg/ha) , Utvint-ring (%) , Växt-tid (dags) ,

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Storhet

Antal försök

Antalet försök, där resultatet är baserat på. Om det är fä försök, är resultatet inte exakt.

P-värdet

Statistisk signifikans för skillnaden mellan kontroll och testade sorter.
Om P<0.05 skillnaden är statistiskt signifikant.
Detta innebär att skillnaden inte orsakas av en slump.